YSK gerekçeli kararını açıkladı: Delillendirilmeyen itirazlar  incelenmeye alınamaz

CHP’nin Hatay ve İskenderun’daki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ‘tam kanunsuzluk’ itirazına yönelik ret kararının gerekçesi YSK tarafından açıklandı. Gerekçeli kararda yer alan “Dilekçede yer alan genel ve soyut iddialardan ibaret olan itiraz konusu hususlara itibar edilmemiş ve yapılan olağanüstü itirazın reddine karar verilmiştir” ifadesi dikkat çekti.

CHP’nin Hatay’da oyların yeniden sayılması ile bunun reddi halinde geçersiz oyların sayılmasına ilişkin talebi reddedilince CHP lideri Özgür Özel tam kanunsuzluk gerekçesiyle YSK’ya bir itiraz dilekçesi sunmuştu.

YSK gerekçeli kararında iddiaların soyut olduğunu ve somut belgelerle delillendirilmediğini dolayısıyla seçimlerde kanunlara aykırılık görülmediğini belirtti.

İlgili kararda, “Olağan itiraz yönünden, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde iddia edildiği gibi kanuna bir aykırılık görülmediğinden, il seçim kurulu kararları usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine, karar verilmiştir. Olağanüstü itiraz yönünden, 298 sayılı Kanun’un 112 ve 130’uncu maddelerinde düzenlenen genel ve soyut iddiaların dikkate alınmayacağı ve somut belgelerle delillendirilmeyen itirazların incelenmeyeceği kuralı karşısında, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Av. Ömer Koçak tarafından sunulan dilekçede yer alan genel ve soyut iddialardan ibaret olan itiraz konusu hususlara itibar edilmemiş ve yapılan olağanüstü itirazın reddine, karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TAM KANUNSUZLUK HALİ BULUNMAMAKTADIR

İtiraz dilekçesinde belirtilen tam kanunsuzluk halinin oluşmadığı ifade edilirken, kararın ilgili kısmında “Muterizin dilekçesinde ileri sürülen hususlar, tam kanunsuzluk olarak değerlendirilen olgu ve olaylar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden itibar edilememiştir. Bu itibarla, gerekçeleri açıklanmış bulunan Kurulumuzun 8/4/2024 tarihli ve 2024/1087 sayılı Kararının kesin olması ve tam kanunsuzluk hali bulunmaması nedeniyle talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir” sözlerine yer verildi. Haber: Sabahattin Atasoy